ALDA-PROJEKT logo

ALDA-PROJEKT s.r.o.

 

Ing. Alexander Ladiver - konateľ
Jesenského 100
965 01 Žiar nad Hronom

tel.(privat): +421 45/673 2454
mobil: +421 903 532 091
email: ladiver@aldaprojekt.sk

Referencie

Slovalco

Slovalco a.s.

kontrola statiky nosnej konštrukcie predĺženia elektrolýznej haly akciovej spoločnosti Slovalco Žiar nad Hronom.

Slovalco

Slovalco a.s.

projekčné práce, statika a stavebný dozor na objektoch a TG linkách akciovej spoločnosti Slovalco Žiar nad Hronom.

Gymnázium ZH

Gymnázium Žiar nad Hronom

projekčné práce a stavebný dozor rekonštrukcia Gymnázia v Žiari nad Hronom.

Hotel Urpín BB

Hotel Urpín

statika - rekonštrukcia a nadstavba Hotela Urpín v Banskej Bystrici.

Sociálna poisťovňa

Sociálna Poisťovňa ZH

statika - rekonštrukcia a nadstavba Sociálnej Poisťovni v Žiari nad Hronom.

VÚB

VÚB a.s. Žiar nad Hronom

statika - rekonštrukcia VÚB v Žiari nad Hronom.

SLSP

Slovenská Sporiteľňa ZH

statika - rekonštrukcia Slovenskej Sporiteľne v Žiari nad Hronom.

Výstavba

Občianska výstavba

projekčné práce a statika občianskej výstavby.